Med forskning kan vi lösa gåtan om
njursjukdomar och psoriasis


Mårten Segelmark, professor i njurmedicin vid Linköpings universitet

NJURMEDICINSK FORSKNING

Vid Linköpings universitet drivs forskning om njursjukdomar som tack vare en donation från Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning fick en rejäl förstärkning hösten 2005. Donationen ledde till att Mårten Segelmark, professor i njurmedicin, kunde anställas 2010. Mårten Segelmark och hans kollegor studerar framför allt en grupp inflammationssjukdomar som gör att immunförsvaret bildar skadliga antikroppar som angriper njurarna.

FORSKNING PSORIASIS

Trots att många svenskar lider av psoriasis vet vi idag mycket lite om orsakerna till sjukdomen. Forskningen vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center syftar till att förstå psoriasis och dess orsaker för att på sikt hitta ett botemedel eller nya behandlingar som kan lindra symtomen. Arbetet bedrivs vid Linköpings Universitet under ledning av professor Charlotta Enerbäck, dermatolog och klinisk genetiker. Till sin hjälp har hon ytterligare sju forskarkollegor som bland annat studerar hur genetiska varianter påverkar sjukdomen och varför vissa patienter inte svarar på läkemedel.


Charlotta Enerbäck, professor, dermatolog och klinisk genetiker vid Linköpings universitet