Ingrid Asp

Jag vet att sjukdom kan slå sönder tillvaron för den som drabbas och påverka hela familjen. Det fick jag se och uppleva på nära håll för drygt 20 år sedan.

Vården som kan erbjudas den som drabbas är främst inriktad på att lindra symtomen. Det är bara genom envist och ambitiöst forskningsarbete som vi kan hitta botemedel mot växande folksjukdomar som njursvikt och psoriasis.

Därför startade jag Stiftelserna för forskning inom njurmedicin samt forskning inom soriasis och eksem. Arbetet bedrivs vid Linköpings Universitet och spännande framsteg görs inom båda områdena.

Forskning kostar och det är viktigt att vi kan fortsätta samla in medel. Jag kan inte tänka mig något bättre ändamål, låt oss göra det för våra barn och ungdomars skull.


Ingrid Asp har ett hektiskt yrkesliv bakom sig som delägare till Metallfabriken Ljunghäll i Södra Vi. Idag är hon pensionär och ägnar stor del av sin tid åt Stiftelserna genom att sprida information om njursvikt och psoriasis och står i kontinuerlig kontakt med det forskningsarbete som utförs.

2016 utsågs Ingrid Asp till Hedersdoktor vid Linköpings Universitet.