Stiftelser

Stiftelserna för njurmedicinsk forskning samt för forskning inom psoriasis och eksem existerar tack vare gåvor och donationer. Varje gåva är viktig för att arbetet ska kunna fortsätta bedrivas. Genom din donation bidrar du till forskningens fortsatta utveckling.
Alla gåvor till stiftelserna går oavkortat till forskningen.


Stiftelsen för njurmedicinsk forskning
Bankgiro: 5821-4131

Stiftelsen för forskning inom psoriasis och eksem
Bankgiro: 291-0578


(Ulrika Eklund, Inger Rosdahl, Ingrid Asp, John Bjerker – ordförande, Göran Hessling – sekreterare. På bilden saknas: Folke Sjöberg, Martin Magnusson)