OM NJURSJUKDOMAR

Njurarna är kroppens reningsverk, de filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver och skickar ut dem med urinen. Njursvikt eller njurinsufficiens innebär att njurens funktion är kraftigt nedsatt, halterna av slaggämnen stiger i kroppen vilket får en rad följdverkningar. Närmare en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion, många utan att själva känna till det.

Läs mera om njursvikt:
www.njurforbundet.se

OM PSORIASIS

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder, det är en av våra vanligaste folksjukdomar. I Sverige finns 250 000–300 000 personer med någon form av psoriasis. Hos drygt hälften debuterar sjukdomen före 25 års ålder.

Psoriasis har länge setts som en hudsjukdom men har visat sig vara mer omfattande än så. I dag vet vi att det är en systemsjukdom med kopplingar till ledbesvär, mag- och tarmbesvär, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mera om psoriasis:
www.psoriasisforbundet.se